Κυριακή, 18 Ιουλίου 2010

Οι εργαζόμενοι στον Δήμο Αθηναίων δικαιούνται επίδομα γάμου 10% και όχι 5%


ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΆΡΕΙΟ ΠΑΓΟ

Ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι οι υπάλληλοι του Δήμου Αθηναίων δικαιούνται επίδομα γάμου 10% και όχι 5% που ελάμβαναν. Επίδομα γάμου 10% δικαιούνται και οι διαζευγμένοι, οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση χηρείας καθώς και οι άγαμοι γονείς, εργαζόμενοι στον Δήμο Αθηναίων...
... Ο Άρειος Πάγος έκρινε (372/2010) ότι εάν το επίδομα γάμου καθορίζεται από την εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας σε ποσοστό 10% και οι συλλογικές συμβάσεις των διαφόρων κλάδων των εργαζομένων, προβλέπουν μικρότερο επίδομα γάμου, όπως στην προκειμένη περίπτωση ήταν 5%, τότε ισχύει το ευνοϊκότερο καθεστώς για τους εργαζομένους.

Οι εργαζόμενοι και σε άλλους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που λαμβάνουν μικρότερο επίδομα γάμου από αυτό του 10%, μπορούν δικαστικά να διεκδικήσουν τη διαφορά, δηλαδή το 10%.

Share on Facebook