Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2010

Επιπλέον 450 εκατ. ευρώ άντλησε το Δημόσιο


Το ποσό των 450 εκατ. ευρώ άντλησε σήμερα το Δημόσιο από τις συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές για τη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων 13 εβδομάδων (τρίμηνων) που διεξήχθη την Τρίτη...20 Ιουλίου, ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).
Κατά τη δημοπρασία, ο ΟΔΔΗΧ είχε ήδη αντλήσει από τα έντοκα αυτά, που εκδόθηκαν με επιτόκιο 4,05%, ποσό ύψους 1,95 δισ. ευρώ από ανταγωνιστικές και μη ανταγωνιστικές προσφορές.

Share on Facebook