Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010

Απάντηση από τον Δήμο Καλλιθέας σχετικά με τον Ιππόδρομο


"Σε απάντηση του από 21/07/2010 (ώρα 8:39μ.μ) αναρτηθέντος στο διαδικτυακό σας τόπο σχολίου υπό τίτλο “Τι συμβαίνει στον Ιππόδρομο;”, σας γνωρίζουμε ότι σκοπός της περίφραξης των γηπέδων αθλοπαιδιών στο χώρο του τέως Ιπποδρόμου είναι η προστασία τους από την παραβατική συμπεριφορά διαφόρων ξένων προς την αθλητική δραστηριότητα ατόμων και ομάδων, καθώς και η διατήρηση της καθαριότητας από την αυθαίρετη ...
απόρριψη απορριμμάτων, αδρανών υλικών, ακόμη και εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων. Η αθλητική δραστηριότητα στο χώρο των γηπέδων δεν παρακωλύεται από την περίφραξη και το πρόγραμμα λειτουργίας τους πραγματοποιείται κανονικά. Είναι εξάλλου σαφές ότι ουδεμία μεταβολή έχει σημειωθεί στο σχεδιασμό της κατασκευής Κολυμβητηρίου, Παιδότοπου και άλλων, δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων."

Δήμος Καλλιθέας


Share on Facebook