Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2010

Συνεργασία "Ωνασείου" και "Αγιας Σοφίας"


Με ανακοίνωση του το ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ πληροφορεί για την αρχή της συνεργασίας του με το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» αφού, "για την καρδιοχειρουργική αντιμετώπιση των παιδιών στη χώρα μας υπάρχουν τρία ( 3 ) Παιδοκαρδιοχειρουργικά Τμήματα, δύο......εξ’ αυτών λειτουργούν στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» κι ένα στο ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ.

Προς επίτευξη του μεγίστου ασφαλούς αποτελέσματος εκ της λειτουργίας του συστήματος προς όφελος των ασθενών δημιουργήθηκε πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας των Ιατρών των δύο Νοσοκομείων".Share on Facebook