Σάββατο, 17 Ιουλίου 2010

Στον οικισμό Πασσα πλησιάζει η φωτιά


Η μεγάλη πυρκαγιά του Λαυρίου πλησιάζει τον οικισμό Πασσα

Αναγνώστης
Share on Facebook