Κυριακή, 18 Ιουλίου 2010

Ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΝ Βόρειας Αθήνας για τις πυρκαγιές


"Οι πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια αποτελούν τον καλοκαιρινό μας εφιάλτη. Η περιβαλλοντική καταστροφή είναι ανυπολόγιστη και κομμάτι της πολύπλευρης κρίσης που βιώνει σήμερα η κοινωνία μας. Η πρόληψη...... και η προστασία είναι υπόθεση όλου του χρόνου αλλά οι ελλείψεις στον τομέα αυτό είναι γνωστές και χρόνιες.

Ο ΣΥΝ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την αποφυγή των πυρκαγιών. Συγκεκριμένα χρειάζεται άμεσα να ληφθούν τα εξής μέτρα:

1. Αναδάσωση χωρίς «εκπτώσεις» των καμένων περιοχών

2. Δημιουργία ενιαίου φορέα δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης

3. Στελέχωση και εξοπλισμό του με κατάλληλο προσωπικό, αντιπυρικά μέσα

4. Επεξεργασία δασολογίου και δασικών χαρτών

5. Πέρασμα στον έλεγχο του δημοσίου όλων γενικά των δασών, ιδιωτικών και εκκλησιαστικών, ώστε να χτυπηθεί στη ρίζα το φαινόμενο των εμπρησμών, της καταπάτησης δασικών εκτάσεων, της οικοπεδοποίησης και της άναρχης δόμησής τους

6. Τέλος, άμεση απαγόρευση της εκτός σχεδίου δόμησης, ιδιαίτερα στην επιβαρυμένη περιοχή της Αττικής.

Σε ότι μας αφορά, η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΝ Βόρειας Αθήνας καλεί την κυβέρνηση να προβεί σε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη πυρκαγιών που μπορεί να αποβούν μοιραίες για τους τελευταίους πνεύμονες πρασίνου της Αθήνας.

Όλα τα μέλη του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμα να συνδράμουν στις προσπάθειες της πυροσβεστικής και των δήμων όπως κρίνουν αυτές. Καλούμε κάθε ενεργό πολίτη να κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση."
Share on Facebook