Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2010

Εκτροπή κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στην Εθνική Οδό Αντίρριου - Ιωαννίνων


Με απόφαση που εξέδωσε ο Αστυνομικός Διευθυντής Άρτας, εκτρέπεται η κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων άνω των 40 τόνων στην Ε.Ο. Αντίρριου - Ιωαννίνων στον κόμβο Πέτα με κατεύθυνση για Ιωάννινα, Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα και στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας στον κόμβο Γέφυρας Καλογήρου με ...
κατεύθυνση προς Άρτα-Αθήνα, έως και 10-11-2010, λόγω εκτέλεσης έργων συντήρησης και επισκευής της Γέφυρας Άρτας. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, θα πρέπει «κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των πεζών και τροχοφόρα και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 9 και 10 του Κ.Ο.Κ σήμανση με μέριμνα του υπευθύνου εργολάβου κατασκευής τον έργων συντήρησης και επισκευής της Γέφυρας Άρτας. Η παρούσα απόφαση ισχύει ΜΟΝΟ κατά την ως άνω χρονική διάρκεια από την δημοσίευσή της στο τοπικό Τύπο και την τοποθέτηση των σχετικών ενδεικτικών πινακίδων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Μετά την λήξη της παρούσας και εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο, να υποβληθεί εκ νέου αίτηση για ανανέωση. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/99 περί Κ.Ο.Κ όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3542/07 (ΦΕΚ 50Α/2-3-2007) και η εφαρμογή της ανατίθεται στο Τ.Τ Άρτας».


http://epirusgate.blogspot.comShare on Facebook