Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010

Απάντηση ΓΕΣ στα περί ανεπάρκειας καυσίμων


Στα δημοσιεύματα σχετικά με τα αποθέματα καυσίμων για τις Ενοπλες Δυνάμεις απάντησε το Γενικό Επιτελείο Στρατού, υπογραμμίζοντας ότι ουδεμία εκπαιδευτική δραστηριότητα έχει αναβληθεί έως σήμερα λόγω ανεπάρκειας καυσίμων...Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι διατιθέμενες πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2010 για την προμήθεια καυσίμων αποδεσμεύονται κανονικά συναρτήσει του χρόνου, ενώ μέχρι τώρα, η προμήθεια υλοποιείται χωρίς προβλήματα.

Σε ό,τι αφορά την ύπαρξη επαρκούς ποσότητας καυσίμων στις στρατιωτικές δεξαμενές σημειώνεται ότι η προμήθεια των καυσίμων αποτελεί μία συνεχή διαδικασία, η οποία -όπως διευκρινίζεται- πραγματοποιείται τμηματικά έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επάρκεια των προβλεπόμενων αποθεμάτων και να καλύπτονται οι επιχειρησιακές απαιτήσεις του.Share on Facebook