Κυριακή, 18 Ιουλίου 2010

Ποιοι συνταξιούχοι δικαιούνται το επίδομα αδείας


Όλοι οι συνταξιούχοι δικαιούνται το επίδομα αδείας, εκτός από τους συνταξιούχους γήρατος οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31η Αυγούστου 2010. Επίσης......δικαιούνται το επίδομα αδείας οι επιδοματούχοι του εξωιδρυματικού (παραπληγικού) επιδόματος.

Το ποσό του επιδόματος ανέρχεται σε 200 ευρώ μεικτά. Στις περιπτώσεις που το ποσό της κύριας σύνταξης είναι μικρότερο των 400 ευρώ, το ποσό του επιδόματος άδειας θα είναι ίσο με το μισό ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης.


Share on Facebook