Σάββατο, 17 Ιουλίου 2010

Δεν υπάρχει τραυματισμός


Ο προιστάμενος πολιτικής προστασίας Ανατολικής Αττικής είπε πως μέχρι τώρα δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός. Αυτό είναι το...πλέον ευχάριστο.

Share on Facebook