Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2010

"Ναι στις περικοπές, όχι στις διακοπές"


"Σήμερα το πρωί πήραμε το καλοκαιρινό επίδομα.380 ευρω τελική τιμή από τα 1000 που συνηθίζονταν τα τελευταία χρόνια. Χωρις πολλούς υπολογισμούς, 620 ευρω λιγότερα.
Πρόκειται για το καλοκαιρινό επιδομα, βαση σύνταξης. Ο πατέρας μου...συνταξιούχος, αμίλητος και τσατισμένος έκανε τις δικές του "περικοπές" στα ειδη που ψώνισε, για διακοπές δεν το συζητάμε...μονο για "περικοπές" πλεον.Αυτή είναι η πραγματικότητα των ελληνικών οικογενειών."

ANAΓΝΩΣΤΗΣ

-------------------------------------------------------------------------------------

"ΠΡΟΣΘΕΤΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ "Ναι στις περικοπές, όχι στις διακοπές" ότι πολλοί από τους 300 αν όχι όλοι με τους παχυλούς μισθούς
θα κάνουν τις μεγαλοπρεπείς διακοπές τους.
Θυμίζω γι΄ αυτούς τα παρακάτω:
«.Ελπίζω ότι όσοι εξ' υμών συμμετάσχουν εις την Κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει μεθ' εμού ότι εις τας παρούσας περιπτώσεις, όσοι ευρίσκονται εις δημόσια υπουργήματα δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν μισθούς αναλόγως με τον βαθμό του υψηλού υπουργήματός των και με τας εκδουλεύσεις των, αλλ/ ότι οι μισθοί ούτοι πρέπει να αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά μέσα, τα οποία έχει η Κυβέρνησις εις την εξουσίαν της.»

«.εφ'όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν διά να ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω μέχρι και του οβολού τα δημόσια χρήματα,
ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν».
Ιωάννης Καποδίστριας
πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδος , προς την Δ' Εθνοσυνέλευση."

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

Share on Facebook