Σάββατο, 17 Ιουλίου 2010

«Όχι» του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην επανάληψη της δίκης Οτσαλάν


Απέρριψε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το αίτημα του Α. Οτσαλάν να επαναληφθεί η δίκη του στην Τουρκία. Ο ηγέτης των Κούρδων προσέφυγε κατά της απόφασης του τουρκικού δικαστηρίου με την οποία καταδικάστηκε σε.....θάνατο το 1999, ποινή που μετατράπηκε σε ισόβια κάθειρξη το 2001, επικαλούμενος το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, βάσει απόφασης που έλαβε το 2005 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η οποία αναγνώριζε ότι υπήρξαν παραβιάσεις κατά τη διάρκεια της δίκης του.

Η απόφαση του ΕΔΑΔ αναφερόταν σε περιορισμό της επικοινωνίας του Οτσαλάν με τους δικηγόρους του και στην παρουσία ενός στρατιωτικού δικαστή. Στην απόφαση σημειωνόταν ότι "μία νέα δίκη θα ήταν κατ' αρχήν το μέσο για να διορθωθούν οι παραβιάσεις που επισημάνθηκαν".

Ωστόσο, με τη τελευταία απόφαση του το ΕΔΑΔ τονίζει ότι "αρμόδια για να ελέγχει αν τα κράτη συμμορφώνονται με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι αποκλειστικά η Επιτροπή των υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

"Σε αυτή την υπόθεση το εκτελεστικό όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης κατέληξε ότι η επανεξέταση της υπόθεσης από το εφετείο της Κωνσταντινούπολης ήταν σύμφωνη με τις υποχρεώσεις", τονίζεται στην απόφαση.

http://kourdistan.blogspot.com/
Share on Facebook