Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2010

Αυξήθηκε το κόστος δανεισμού της Πορτογαλίας


Τα δανειακά κόστη της Πορτογαλίας αυξήθηκαν στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων αξίας 1,253 δισ. ευρώ που λήγουν στις 21 Ιουλίου του 2011...
Τα έντοκα γραμμάτια εκδόθηκαν με μέση ετήσια απόδοση 2,452%, όπως ανέφερε ο πορτογαλικός οργανισμός για τη διαχείριση του δημοσίου χρέους σήμερα.

Αυτή συγκρίνεται με μία μέση απόδοση 1,036% της αντίστοιχης δημοπρασίας της 17 Μαρτίου.

Η σημερινή δημοπρασία προσέλκυσε προσφορές 1,3 φορές μεγαλύτερες του ποσού που ζητήθηκε, όταν στη δημοπρασία του Μαρτίου οι προσφορές ήταν 3,2 φορές μεγαλύτερες.Share on Facebook