Κυριακή, 18 Ιουλίου 2010

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΤΡΑΧΑΝΘΡΩΠΩΝ ( Σ.Ε.Β.)


Στα πλαίσια της ανάδειξης των δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ανάπτυξη της αυτόνομης κατάδυσης , αλλά και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, είχαμε την τιμή... και την χαρά να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Συνδέσμου των Ελλήνων Βατραχανθρώπων, Κο Δημήτρη Κανελλόπουλο (αριστ. φώτο), ο οποίος με χαρά μας δέχθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου, και μας παραχώρησε μια περιεκτική συνέντευξη που σας την παραθέτουμε, πιστεύοντας ότι αποτυπώνει ένα πραγματικά φιλόδοξο «όραμα».

Ποιος είναι ο σκοπός του Συνδέσμου Ελλήνων Βατραχανθρώπων;

1. Η συγκέντρωσις εις ένα ενιαίο φορέα όλων των Ελλήνων (Βατραχανθρώπων) πτυχιούχων της Διοικήσεως Υποβρυχίων Καταστροφών (Δ.Υ.Κ) Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Οπλιτών εν ενεργεία και μη.
2. Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των Ελλήνων Βατραχανθρώπων.
3. Η διατήρησις του αγωνιστικού πνεύματος, φιλοπατρίας, εθελοντισμού, αρετές που διαπνέονται υπο της Δ.Υ.Κ.
4. Η διατήρησις της κτηθείσης εκπαιδεύσεως ώστε εις περίπτωσιν κρίσεως οι έφεδροι να ευρίσκονται εις κατάστασιν ετοιμότητος
5. Η διάδοσις του αθλήματος της υποβρυχίου κολυμβήσεως ( καταδύσεις) και κάθε άλλου αθλήματος που έχει σχέσιν με το υγρό στοιχείον.
6. Η έντονος κοινωνική παρουσία ιδιαιτέρως εις περιπτώσεις κρίσεως και ιδιαιτέρως εις περιοχήν Πειραιώς. ( Υφίσταται ομάς αμέσου επεμβάσεως 50 ατόμων με πλήρη εξοπλισμόν δια περιπτώσεις πλημμυρών και σεισμών).
7. Συστηματική προσπάθεια διατηρήσεως του υγρού στοιχείου και βυθών εις την κατάστασιν όπως η φύσις απαιτεί.
8. Η προάσπισις και διεκδίκησις των δικαιωμάτων των Βατραχανθρώπων και η βελτίωσις αξίας του πτυχίου.
9. Η σταδιακή απελευθέρωσις των Ελληνικών θαλασσών όσον αφορά τις καταδυτικές δραστηριότητες.
10. Η συνεργασία και σύσφιξις σχέσεως με Δ.Υ.Κ. και τις υπόλοιπες Ειδικές Δυνάμεις.
11. Η αλληλοβοήθεια των μελών.
12. Η προβολή και ενημέρωσις των μελών εις θέματα ενδιαφέροντος Σ.Ε.Β., μέσω του εκδιδομένου περιοδικού.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: http://www.theabyss.gr/archives/oyk_interview.htm
----------------------------------------------------------------------------------
"ΕΙΠΑ και ΕΓΏ !
O πρόεδρος του ΣΕΒ (Σύνδεσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών) έγινε... βατράχι ; !"
ANAΓΝΩΣΤΗΣ

Share on Facebook