Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2010

Υπερψηφίστηκαν οι αλλαγές στον Κανονισμό της Βουλής


ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ YΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Υπερψηφίστηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής οι αλλαγές στον Κανονισμό του Σώματος, τις οποίες εισηγήθηκε ο πρόεδρός του, Φίλιππος Πετσάλνικος, με στόχο την «αποκατάσταση της αξιοπιστίας του Κοινοβουλίου».

Πιο συγκεκριμένα, ομόφωνα υπερψηφίστηκαν τα άρθρα που προβλέπουν:

- Υποχρεωτική πλαισίωση των κατατιθέμενων νομοσχεδίων, από έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών των ρυθμίσεών τους και......έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης που έχει προηγηθεί. Αξιολόγηση συνεπειών, προβλέπεται και για τις κατατιθέμενες τροπολογίες.

- Καθιέρωση της διπλής επεξεργασίας των νομοσχεδίων στις αρμόδιες Επιτροπές, με την μεσολάβηση επτά ημερών ανάμεσα στις δύο συνεδριάσεις, προκειμένου οι βουλευτές να έχουν την δυνατότητα μελέτης των νομοσχεδίων και κατάθεσης των προτάσεών τους επ’ αυτών.

- Καθιέρωση του δημοσίου των συνεδριάσεων της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, πλην της περίπτωσης που η κυβέρνηση η ίδια, ή πέντε βουλευτές θα ζητήσουν την διενέργεια μυστικής συνεδρίασης.

- Σύσταση Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων, με αντικείμενο την προηγούμενη εξέταση και παρακολούθηση της εφαρμογής των εξοπλιστικών προγραμμάτων και συμβάσεων αμυντικού υλικού. Οι συνεδριάσεις της δεν πρόκειται να είναι δημόσιες, εκτός εάν η ίδια η Επιτροπή αποφασίσει άλλως.

- Καθιερώνεται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος των δημοσίων συμβάσεων έργου με ύψος άνω των 20 εκατ. ευρώ, από τις εκάστοτε αρμόδιες κοινοβουλευτικές Επιτροπές.

- Ορίζεται πως η Επιτροπή Απολογισμού και Εκτέλεσης Προϋπολογισμού, (η οποία συστάθηκε τον Μάιο του 2009), θα ενημερώνεται από τον υπουργό Οικονομικών για την πορεία του Προϋπολογισμού, ανά τρίμηνο και όχι ανά τετράμηνο, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

- Δίνεται το δικαίωμα στους βουλευτές που απουσιάζουν στο εξωτερικό, σε κυβερνητική, ή κοινοβουλευτική αποστολή, να συμμετέχουν σε αίτηση διεξαγωγής ονομαστικής ψηφοφορίας, χωρίς να είναι απαραίτητη πλέον, η αυτοπρόσωπη παρουσία τους, κατά την σχετική ανάγνωση των ονομάτων των αιτούντων.

- Επιφορτίζεται ο Πρόεδρος της Βουλής, να μεριμνά για τις ανάγκες διοικητικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης των βουλευτών που είναι τυφλοί, ή κωφάλαλοι, ή έχουν αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 80%.

- Ιδρύεται γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, αρμόδιο για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, την συγκέντρωση πληροφοριών, ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων του Προϋπολογισμού, την υποβοήθηση της αντίστοιχης Επιτροπής της Βουλής και την σύνταξη Εκθέσεων σχετικά με την τήρηση των δημοσιονομικών στόχων.

- Απαγορεύεται η μετατροπή της εργασιακής σχέσης των μετακλητών υπαλλήλων σε διορισμό τους σε θέση μονίμου (ή ιδιωτικού δικαίου) υπαλλήλου της Βουλής, όπως επίσης απαγορεύεται η μετάταξη σε υπηρεσίες της Βουλής, των αποσπώμενων σε αυτήν, υπαλλήλων.

- Επιτρέπεται η μετάταξη των μονίμων (και των ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) υπαλλήλων της Βουλής, σε κενές οργανικές θέσεις του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Share on Facebook