Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010

Eπίσχεση εργασίας στην ΕΒΟ ΠΥΡΚΑΛ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ


Εµείς οι εργαζόµενοι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ),από τη ∆ευτέρα 19 Ιούλη, βρισκόµαστε σε επίσχεση εργασίας γιατί η εταιρείαεξακολουθεί να µη µας πληρώνει τις δεδουλευµένες αποδοχές µας ενώ έχειπρογραµµατίσει οµαδικές άδειες την ∆ευτέρα 26 Ιούλη 2010.Τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα είναι από τις τελευταίες εναποµείναντες αµυντικέςβιοµηχανίες που µε ευθύνη των εκάστοτε κυβερνήσεων και της σηµερινής, βουλιάζουν στηνδιαλυτική απραξία, στη µίζα και την διαπλοκή των διοικούντων και των κυβερνώντων...
Οι υπέρογκες εξοπλιστικές δαπάνες είναι κατ΄εντολή των ξένων πολεµικών βιοµηχανιών καιδεν περισσεύει τίποτα από το µεγάλο φαγοπότι των Αµερικανογερµανών για τη ντόπιααµυντική βιοµηχανία.Επικίνδυνη σιγήν ιχθύος τηρεί το αρµόδιο Υπουργείο Άµυνας που «όλο ψάχνει!! καιτυραννιέται!!» να βρει χρήµατα κι όλο τα χάνει στο µονόδροµο του ∆.Ν.Τ. και της τρόικας, πουκυκλοφορούν ως αρπαχτικά – µε ευθύνη της κυβέρνησης- για να αρπάξουν ότι έχει αποµείνειαπό τη δηµόσια περιουσία, από την εργασία και τα εργασιακά δικαιώµατα.Σήµερα ανασύρουν από το χρονοντούλαπο την χιλιοειπωµένη συνταγή της«εξυγίανσης» και των «στρατηγικών επενδυτών-ΛΗΣΤΩΝ για τα ΕΑΣ και τις ∆ΕΚΟσυνολικά, για να καλύψουν την πολιτική της συρρίκνωσης και του ξεπουλήµατος τωνκρατικών επιχειρήσεων.Προσπαθούν απεγνωσµένα να πείσουν την κοινωνία ότι φταίνε οι εργαζόµενοι στα ΕΑΣ, στονΟΣΕ, στην ΕΘΕΛ, στην ΕΥ∆ΑΠ, στην ΕΑΒ, στα Ναυπηγεία, στην ΕΛΒΟ και σε κάθε ∆ΕΚΟ καιτα δηµόσια νοσοκοµεία, για την καταστροφική πολιτική τους διαχείριση αλλά και συνολικά γιατο δηµόσιο χρέος της χώρας!!!!Όµως ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρεται που λέει και η παροιµία.∆εν πείθουν κανέναν.Αυτοί µαζί µε την «αγία οικογένεια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας »διαχειρίστηκαν, αυτοίκούρσεψαν και λήστεψαν τις ∆ΕΚΟ και τα δηµόσια νοσοκοµεία.∆εν θα επιτρέψουµε την διάλυση και το ξεπούληµα των ∆ΕΚΟ.∆εν θα επιτρέψουµε τον αφανισµό και την διάλυση των ΕΑΣ (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ).ΚΑΛΟΥΜΕ τα συνδικάτα των ∆ΕΚΟ, τη ΓΣΕΕ και τις οµοσπονδίες να δώσουµε όλοι µαζί τηµάχη αυτή, για να µη ξεπουληθεί η παραγωγική βάση της χώρας, γιατί έτσι φτάνουµε στηνολοκληρωτική χρεοκοπία, µια ώρα αρχύτερα.Εµείς οι εργαζόµενοι στα ΕΑΣ και τα σωµατεία µας συνεχίζουµε τον αγώνα:Για την καταβολή των δεδουλευµένων µαςΓια την υπεράσπιση της δουλειάς µαςΓια να γίνουν τα ΕΑΣ παραγωγική βιοµηχανία και όχι διαµεσολαβητήςσυµφερόντων

Τα ∆.Σ. των Σωµατείων


Share on Facebook