Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2010

Υπεγράφη η ανάκληση αδείας Focus!


Υπεγράφη από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Γ. Ν. Ραγκούση, η απόφαση ανάκλησης της υπ΄ αριθμ. 25695/Ε/5131/19-12-1997 απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., με την οποία η επιχείρηση FOCUS ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Ε. (νυν FOCUS BARI...
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Α.Ε.) ενεγράφη στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ερευνών Ραδιοτηλεοπτικής Αγοράς του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ Α’ 159), αναδρομικά από τότε που υπεισήλθε η εταιρία CIVITAS Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ στη μετοχική της σύνθεση, ήτοι από 30/6/2008.
Share on Facebook