Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2010

Το ΕΣΡ απαγορεύει ανήλικους στην TV


Tο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης στην συνεδρίαση της Τρίτης (20/7) έχοντας υπόψη:

«α) Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, κατά το οποίο η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του κράτους ο οποίος ασκείται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, που είναι Ανεξάρτητη Αρχή και αποβλέπει στην ...
εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία την παιδικής ηλικίας και της νεότητος.

β) Το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 2863/2000 κατά το οποίο το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του μπορεί να απευθύνει αυτεπαγγέλτως σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και αρχή υποδείξεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των οικείων νόμων και κανονιστικών πράξεων».

«Επειδή πολλοί τηλεοπτικοί σταθμοί προσκαλούν ως ακροατήριο ψυχαγωγικών ή άλλης κατηγορίας εκπομπών μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου το περιεχόμενο των εκπομπών αυτών ενδέχεται να έχει δυσμενή επίδραση στην ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους».


Tο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης: «Απευθύνει προς όλους τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας την υπόδειξη:
Να μη χρησιμοποιούν ως ακροατήριο ανήλικους όταν το περιεχόμενο ψυχαγωγικής ή άλλου χαρακτήρα εκπομπής λόγω της συγκεκριμένης θεματολογίας κατά την ημέρα μετάδοσης ενδέχεται να παραπέμπει στην δεύτερη (κατάλληλο - επιθυμητή η γονική συναίνεση), στην τρίτη (κατάλληλο - απαραίτητη η γονική συναίνεση) ή ακόμη και στην τέταρτη κατηγορία (κατάλληλο για ανηλίκους άνω των 15 ετών) κατάταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση 6138/2000 «Κατάταξη και σήμανση των τηλεοπτικών προγραμμάτων».

http://tvnea.blogspot.com/

Share on Facebook